Mail: info@airvideo.nl?subject=Interesse in Fotoreportage


De vooruitzichten waren prachtig om de ontwikkelingen bij de hoogwatergeul te volgen. Afgelopen week zou het opspuiten van het zand en water beginnen maar door een defect aan de machine liep het even anders. Wel lag de druk aardig hoog op de leiding.


Erik Peek Fotografie - www.Airvideo.nl

18 februari 2015